Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

Žádost o přijetí

údaje označné * jsou povinné

Osobní údaje

Finanční zajištění:Děti:

Děti pro které současně žádám azylový pobyt (jméno, příjmení a datum narození):


Důvod žádosti:

Popište, za jakého důvodu nemůžete ve svém dosavadním bydlišti zůstat. Z jakého důvodu jste o bydlení přišla?
Popište svou finanční situaci: příjmy, nutné výdaje případně vaše dluhová situace aj.
Popište co nejpřesněji svou současnou rodinnou situaci. Je možná pomoc ze strany rodičů, partnera či otce dětí, jiných příbuzných?


Vyberte z možností:

  ANO (popište, jak jste ohrožena)
  NE

Popište, kdo a jak Vám již pomáhá při řešení Vaší situace, např. sociálně-právní ochrana dětí, sociálně aktivizační služba, sociální pracovnice městského úřadu, aj.


Možnosti řešení:Bezpečnostní otázka - zadejte jméno aktuálního dne v týdnu (nezáleží na velikosti písmen): 

Vyplněním údajů a odesláním Žádosti o přijetí poskytujete souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, které jste poskytla sociální službě, a s jejich založením ve vnitřní dokumentaci. Na veškeré informace, které poskytujete, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a vztahuje se na ně mlčenlivost. Žádost o přijetí po ukončení své platnosti (1 kalendářní rok) bude archivována v souladu s Archivačním a skartačním řádem o.p.s. PETRKLÍČ.

Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem o sobě a mé situaci poskytla jsou pravdivé.

KDE NÁS najdete: