Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

Den Dětí

Tradičně jako každý rok, proběhl v azylovém domě Den dětí. Děti společně hrály hry, malovaly na tvář i na chodník. Soutěžily o hodnotné ceny a občerstvily se svačinkou, kterou darovala restaurace Beef&Beer. Na závěr dne, si všichni společně opekli špekáčky. Děkujeme Všem za účast na tomto krásném dni, restauraci Beef&Beer za občerstvení a milé dárkyni za odměny pro děti.

Finanční dar od firmy KYOCERA AVX

Na začátku nového roku 2022 podpořila firma KYOCERA AVX náš azylový dům finančním darem ve výši 10.000,- $ !
Finanční dar bude využit na provozní náklady azylového domu. Za tento dar firmě KYOCERA AVX, která je naším dlouhodobým podporovatelem velmi děkujeme a vážíme si její podpory. Děkujeme.

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je možno učinit prostřednictvím zřizovatele/zakladatele/společníka [1], to je města Uherské Hradiště.

 

K oznámení protiprávního jednání, o němž se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči […] [2] může dojít prostřednictvím dvou odlišných kanálů, a to v rámci vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště (https://www.mesto-uh.cz/oznameni-protipravniho-jednani) nebo externě přes Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

 

[1] Zvolte odpovídající.

[2] Uveďte název Vaší organizace.

Mikuláš se svou družinou

Stejně jako každý rok, zavítal do našeho azylového domu Mikuláš, andělé a čerti. Děti od rána netrpělivě vyhlížely Mikuláše a jeho družinu. S příchodem tmy se dočkaly. Mikuláš četl z knihy hříchů, ale nezapomněl také, každé dítko pochválit. Všechny děti obdržely mikulášské balíčky plné dobrot a ovoce. Za zážitek setkat se s Mikulášem, anděly a čerty, srdečně děkujeme členům chasy z Vések. 

KDE NÁS najdete: