Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

Oznámení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je možno učinit prostřednictvím zřizovatele/zakladatele/společníka [1], to je města Uherské Hradiště.

 

K oznámení protiprávního jednání, o němž se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči […] [2] může dojít prostřednictvím dvou odlišných kanálů, a to v rámci vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště (https://www.mesto-uh.cz/oznameni-protipravniho-jednani) nebo externě přes Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

 

[1] Zvolte odpovídající.

[2] Uveďte název Vaší organizace.


KDE NÁS najdete: