Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

PETRKLÍČ, o.p.s. azylový dům pro ženy a matky s dětmi (dále AD)
Cíl společnosti
Cílem našeho AD je  poskytnout matkám s nezaopatřenými dětmi a samotným ženám krátkodobé ubytování v bezpečném a klidném prostředí. Dále nabídnout odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti, vše podle individuálních potřeb a schopností.

Poskytované služby
V AD jsou poskytovány následující služby:
•    azylové ubytování s maximální dobou pobytu na 1 rok ve vlastní, zařízené bytové jednotce s kuchyňským koutem a sociálním zařízením
•    sociální poradenství a zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc
•    podpora a pomoc s uplatňováním oprávněných práv a zájmů

Pro koho je služba určena
Služba je určena ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci, do této cílové skupiny patří:
•    oběti všech forem domácího násilí
•    osoby, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
•    osoby žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí
•    osoby bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožujících zdraví a život
•    matky s dětmi vyžadující bezodkladnou pomoc v oprávněných zájmech dítěte v oblasti SPOD
•    klientka dětského domova, která dosáhla zletilosti a nemá možnost dalšího ubytování

Základní informace
Název společnosti:  PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Sídlo: Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Zlínský kraj
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace: Krajský soud Brno, oddíl 0, vložka 232
Rok založení:  2004
Zakladatel: město Uherské Hradiště
Telefonní kontakt: 572 503 675, 774 730 176
E-mailové spojení: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky: www.petrklicuh.cz

Datová schránka: 2i7bfjc
IČO: 269 28 060
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 1417811399/0800

Ředitelka společnosti, statutární zástupce:
Bc. Kamila Nekolová, DiS.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


KDE NÁS najdete: